SCB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

SCB - Cho vay mua nhà đất, thế chấp BĐS
8.9%/năm
Cố định 1 năm
  • - Lãi suất sau ưu đãi
  • - Phí trả nợ trước hạn
  • - Thời hạn vay
  • 11.5 %/năm
  • 2 %
  • 25 năm