PVcombank - Ngân hàng TMCP Đại Chúng

PVcomBank - Cho vay mua nhà, BĐS - 6 tháng
5%/năm
Cố định 6 tháng
 • - Lãi suất sau ưu đãi
 • - Phí trả nợ trước hạn
 • - Thời hạn vay
 • 12 %/năm
 • 3 %
 • 20 năm
PVcomBank - Cho vay mua nhà đất, xây sửa nhà - 12 tháng
6.8%/năm
Cố định 1 năm
 • - Lãi suất sau ưu đãi
 • - Phí trả nợ trước hạn
 • - Thời hạn vay
 • 12 %/năm
 • 3 %
 • 20 năm