Những thông tin cần biết về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

Một công ty hay doanh nghiệp nào khi mới thành lập đều cần có một số vốn nhất định. Số vốn này có thể đến từ nhiều nguồn với những công dụng và đặc điểm khác nhau. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những thông tin cần biết về vốn chủ sở hữu là gì và các đặc điểm của nó như thế nào? 

Trong cơ cấu vốn của một doanh nghiệp được phân ra làm 2 loại chính đó là vốn nợ và vốn chủ sở hữu. Vậy vốn chủ sở hữu là gì? Tham khảo bài viết dưới đây để biết về vốn chủ sở hữu nhé!

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu (Owner’s Equity) là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc cổ đông trong công ty cổ phần. Các thành viên sẽ góp vốn với nhau để tiến hành các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Số lợi nhuận của công ty kiếm được sẽ được chia thành từng phần tương ứng với số vốn từng người góp vào. Và nếu công ty kinh doanh không có lãi, các chủ sở hữu sẽ phải cùng nhau gánh chịu các khoản thua lỗ đó. 

Vốn chủ sở hữu sẽ là nguồn tài trợ chính và thường xuyên trong doanh nghiệp. Trong trường hợp các đơn vị ngừng hoạt động hoặc phá sản thì lúc này họ sẽ dùng tài sản của đơn vị để thanh toán cho các chủ nợ, sau đó tài sản còn lại mới chia cho chủ sở hữu theo tỷ lệ góp vốn của họ. 

Vốn chủ sở hữu bao gồm những gì? 

Trong một bản báo cáo của các doanh nghiệp và công ty, số vốn chủ sở hữu sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau như sau:

 • Số tiền từ các nhà đầu tư góp vốn. 
 • Lợi nhuận được tạo ra bởi quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Chênh lệch giá do đánh giá lại các tài sản sau một thời gian hoạt động. 
 • Các nguồn tiền khác…

Các hình thức tồn tại của vốn chủ sở hữu 

Ở mỗi công ty và doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu sẽ tồn tại ở nhiều dạng thức khác nhau bao gồm: 

 • Vốn của cổ đông. 
 • Thặng dư vốn của cổ đông. 
 • Phần lãi chưa phân phối. 
 • Quỹ dự phòng tài chính của công ty. 
 • Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên. 
 • Quỹ đầu tư phát triển. 
 • Quỹ dự phòng tài chính. 
 • Và một số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu…

Công thức tính vốn chủ sở hữu trong một doanh nghiệp 

Để tính vốn chủ sở hữu cho một doanh nghiệp không hề khó tuy nhiên bạn cần phải nắm rõ công thức tính để đảm bảo chính xác không bị sai sót. Đặc biệt trong quá trình tính toán, các bạn sẽ cần chú ý số liệu vì chỉ cần nhập sai một số là hậu quả sẽ đi xa tới mức bạn sẽ không thể lường trước được. 

Công thức tính vốn chủ sở hữu sẽ được tính như sau:

Vốn chủ sở hữu = tài sản – nợ phải trả

Trong đó:

 • Tài sản sẽ được tính bao gồm rất nhiều hạng mục khác nhau như: đất đai, nhà cửa, vốn, hàng hóa, hàng tồn kho và các khoản thu nhập khác…
 • Nợ phải trả có thể hiểu đơn giản là các khoản vay phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Hoặc các loại chi phí được sử dụng để duy trì công ty, doanh nghiệp khi hoạt động. 

Sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ như thế nào?

Ngoài vốn chủ sở hữu thì doanh nghiệp vẫn còn một khoản vốn khác đó là vốn điều lệ. Đây chính là số tiền do các cổ đông trong công ty đóng góp hoặc cam kết sẽ góp ở một thời điểm nhất định. Số vốn này thường được ghi vào trong Điều lệ của công ty nhằm phân biệt rõ ràng với vốn chủ sở hữu doanh nghiệp. 

Dưới đây là một số điểm khác biệt của vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu doanh nghiệp: 

Về mặt bản chất 

Vốn điều lệ được xem là số tài sản mà các cổ đông trong công ty đóng góp vào để có thể trở thành người điều hành đơn vị kinh doanh. Còn vốn chủ sở hữu thì thực chất là loại tài sản đã được hình thành và thu về sau khi doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động. 

Về mặt ý nghĩa 

Ý nghĩa của vốn chủ sở hữu chính là được sử dụng để duy trì các hoạt động kinh doanh, sản xuất cho công ty. Đồng thời, dòng vốn này cũng được sử dụng để chi trả cho các khoản nợ của chính doanh nghiệp đó. Vốn chủ sở hữu sẽ phụ thuộc vào số tiền lợi nhuận của doanh nghiệp thu về được chia thành nhiều phần khác nhau dựa vào tỷ lệ góp vốn của các chủ sở hữu công ty. 

Ý nghĩa lớn nhất của vốn điều lệ đó chính là tạo cơ sở để xác định tỷ lệ phần trăm vốn góp hay vốn sở hữu cổ phần của các thành viên hay cổ đông trong công ty. Thông qua, vốn điều lệ sẽ là cơ sở cho việc phân chia quyền lợi và lợi ích cũng như nghĩa vụ cho các thành viên, cổ đông trong công và doanh nghiệp sau này. 

Về chủ sở hữu 

Chủ sở hữu của vốn điều lệ chính là các cá nhân hoặc tổ chức có cam kết đóng góp vào doanh nghiệp với mục đích thành lập công ty. Còn vốn chủ sở hữu có thể thuộc bất kỳ đối tượng nào ví dụ như những người nắm cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp hay là nhà nước. 

Về cơ chế hình thành của nguồn vốn 

Vốn điều lệ được hình thành từ nguồn tài chính của các cá nhân hoặc tổ chức có cam kết đóng góp vốn trong một thời gian nhất định. Vốn chủ sở hữu được hình thành nhờ vào nguồn vốn do cá nhân, doanh nghiệp hay nhà nước bỏ ra để góp cổ phần. 

Khác với vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu sẽ có thể tăng hoặc giảm theo từng năm và tùy vào lợi nhuận công ty thu về. Và nó chỉ được thể hiện trong báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp qua từng thời kỳ. Trong khi đó, vốn điều lệ sẽ được ghi vào Điều lệ thành lập của một công ty. 

Trên đây, chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những thông tin chi tiết nhất về vốn chủ sở hữu cũng như so sánh để làm rõ hơn với vốn điều lệ. Hy vọng sẽ mang đến các bạn những thông tin hữu ích về hoạt động của công ty, doanh nghiệp.