Các sản phẩm Ngân hàng VPBank

 • Vay mua nhà đất, căn hộ chung cư
 • Phí trả nợ trước hạn

  3.5%

  tính trên số tiền trả trước
 • Lãi suất sau ưu đãi

  11.9%

  /năm
 • Thời hạn cho vay

  25

  năm
 • 8.9% /năm Cố định đến 1/2022
 • Ước tính Đăng ký