Vietinbank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Vietinbank - Vay mua nhà đất - Cố định 3 năm
9.2%/năm
Cố định 3 năm
  • - Lãi suất sau ưu đãi
  • - Phí trả nợ trước hạn
  • - Thời hạn vay
  • 10 %/năm
  • 2 %
  • 15 năm