Vietinbank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Vietinbank - Vay mua nhà đất - Cố định 1 năm
7.5%/năm
Cố định 1 năm
 • - Lãi suất sau ưu đãi
 • - Phí trả nợ trước hạn
 • - Thời hạn vay
 • 10 %/năm
 • 2 %
 • 15 năm
Vietinbank - Vay mua nhà đất - Cố định 2 năm
8.4%/năm
Cố định 2 năm
 • - Lãi suất sau ưu đãi
 • - Phí trả nợ trước hạn
 • - Thời hạn vay
 • 10 %/năm
 • 2 %
 • 15 năm
Vietinbank - Vay mua nhà đất - Cố định 3 năm
9.2%/năm
Cố định 3 năm
 • - Lãi suất sau ưu đãi
 • - Phí trả nợ trước hạn
 • - Thời hạn vay
 • 10 %/năm
 • 2 %
 • 15 năm