VIB - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Ngân hàng VIB - Vay mua nhà đất, vay thế chấp - Cố định 1 năm
9.1%/năm
Cố định 1 năm
  • - Lãi suất sau ưu đãi
  • - Phí trả nợ trước hạn
  • - Thời hạn vay
  • 11 %/năm
  • 2.5 %
  • 20 năm