Các sản phẩm Ngân hàng Techcombank

 • Cho vay mua nhà, đất ở, căn hộ chung cư
 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

  tính trên số tiền trả trước
 • Lãi suất sau ưu đãi

  11.5%

  /năm
 • Thời hạn cho vay

  25

  năm
 • 7.79% /năm Cố định đến 1/2022
 • Ước tính Đăng ký
 • Vay mua bất động sản
 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

  tính trên số tiền trả trước
 • Lãi suất sau ưu đãi

  11.5%

  /năm
 • Thời hạn cho vay

  20

  năm
 • 7.89% /năm Cố định đến 7/2021
 • Ước tính Đăng ký