Các sản phẩm ngân hàng Quân đội

 • Cho vay Bất động sản, vay mua nhà ở, đất ở
 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

  tính trên số tiền trả trước
 • Lãi suất sau ưu đãi

  11%

  /năm
 • Thời hạn cho vay

  20

  năm
 • 8.5% /năm Cố định đến 7/2022
 • Ước tính Đăng ký