BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Được thành lập ngày 26/4/19547, BIDV là ngân hàng TMCP lâu đời nhất Việt Nam
  • Ngân hàng hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực: Ngân hàng bảo hiểm, chứng khoản và đầu tư sản phẩm chất lượng tốt, được ứng dụng công nghệ cao - BIDV thuộc Top 30 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, "ngân hàng tốt nhất thế giới" do Tạp chí The Banker bình chọn.
BIDV - Vay mua nhà đất - Cố định 3 năm
9%/năm
Cố định 3 năm
  • - Lãi suất sau ưu đãi
  • - Phí trả nợ trước hạn
  • - Thời hạn vay
  • 9.5 %/năm
  • 1 %
  • 20 năm