Hà Nội Golden Lake

Giảng Võ, Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Roman Plaza Tố Hữu

Hà Đông, Hanoi, Việt Nam

Chung cư Kosmo Tây Hồ

101 Xuân La, Hà Nội, Việt Nam